MATERIAŁY

Wszystkich zarejestrowanych uczestników konkursu prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, projektów plansz oraz szczegółowej instrukcji składania prac.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2011.

Wszystkie prace nadesłane przez zarejestrowanych uczestników w terminie oraz formacie wymaganym przez Organizatorów konkursu będą ocenione przez Jury konkursu.

pobierz
instrukcja

formularz zgloszeniowy
plansze
pary kerningowe