KONTAKT

typemilosz2011@znaczysie.pl

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ oraz galeria ZNACZY SIĘ
ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
tel. +48 696 886 732

Beata Czajkowska
czajkowska@znaczysie.pl

Joanna Peplinska
peplinska@znaczysie.pl

KRS 0000324640
REGON 120870142
NIP 6772324013