JURY

Przewodnicząca Jury:
Barbara Kęsek-Bardel (Polska) – prezes Fundacji ZNACZY SIĘ; kierownik artystyczny Wydawnictwa Znak.

Członkowie Jury:
Veronika Burian (Czechy) – projektantka krojów literniczych, założycielka i członkini TypeTogether.

Pilar Cano (Hiszpania) – projektantka graficzna i krojów literniczych, współautorka Typosphere. New fonts make you think.

Kuba Sowiński (Polska) – projektant graficzny, wykładowca i współwydawca magazynu „2plus3D”.

Robert Oleś (Polska) – projektant graficzny, typograf, wykładowca, współorganizator Festiwalu Kraktypo.