CONTACT

Any queries should be directed to: typemilosz2011@znaczysie.pl

Contact the organizers at:
Joanna Peplinska e-mail: peplinska@znaczysie.pl
Beata Czajkowska e-mail: czajkowska@znaczysie.pl

Mailing Address:
Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ
[ZNACZY SIE New Art Foundation]
ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
POLAND
phone +48 696 886 732