MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KRÓJ PISMA IM. CZESŁAWA MIŁOSZA

W 2011, Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ przeprowadziła Międzynarodowy Konkurs na Krój Literniczy im. Czesława Miłosza. Konkurs został ogłoszony z okazji setnej rocznicy urodzin polskiego Noblisty. Przyznając Miłoszowi Nagrodę Nobla członkowie Akademii Szwedzkiej określili go jako poetę, „który z bezkompromisową przenikliwością opisuje zagrożoną ludzką egzystencję w świecie pełnym konfliktów”. Tak więc Jury Konkursu stanęło przed zadaniem wybrania kroju, który nie tylko ukazywałby kunszt jego twórcy, ale także odzwierciedlałby ducha twórczości Miłosza. Kroju, który – cytując przyjaciela Noblisty, Jerzego Illga – byłby jednocześnie „namiętny i ascetyczny, mistyczny i zmysłowy, młodzieńczy i wychylony ku śmierci, zdobywczy i subtelny, poważny i śmiejący się tubalnie”.

W październiku 2011, międzynarodowe Jury Konkursu w składzie: Barbara Kęsek-Bardel, Veronika Burian, Pilar Cano, Robert Oleś, Kuba Sowiński jednogłośnie przyznało główną nagrodę Damienowi Collotowi z Francji. Laureat jest absolwentem École supérieure d'art et de design w Amiens, a jego opiekunem naukowym w trakcie pracy nad projektem kroju „Milosz” był Pan Titus Nemeth. Jury Konkursowe wyróżniło także zespół młodych typografów z Zagrzebia (School of Design) w składzie: Marko Hrastovec, Andrija Mudnic i Luka Reicher (pod opieką dr Nikola Djurek) za odmianę Italic zaprojektowanego kroju pisma. W finale konkursu znalazły się też prace Renaty Pokrywińskiej z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (opiekun naukowy – prof. Krzysztof Kochnowicz) oraz Daniela Sabino de Souza z Eina-Escuela Superior de Disseny w Hiszpanii (opiekun naukowy – Pani Laura Meseguer).

Zwycięski krój Milosz jest krojem tekstowym. Ma cztery odmiany: Regular, Regular Bold, Italics, Italics Bold i zawiera wszystkie formy niezbędne do składu tekstu ciągłego. Krój ten znakomicie sprawdza się zarówno w prozie, jak i w utworach poetyckich.

Krój Milosz przez dwa lata (2012-2013) będzie bezpłatnie dostępny dla wydawców dzieł Czesława Milosza.W celu zawarcia umowy udostępniania kroju wydawcom prosimy o kontakt z Fundacją Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ www.znaczysie.pl email: fundacja@znaczysie.pl. Krój Milosz jest również dostępny w sprzedaży (kontakt z autorem kroju Damienem Collotem: www.damien-collot.com).

Przykłady kroju Milosz oraz inne wyróżnione w Konkursie prace można zobaczyć w galerii online na stronie internetowej Konkursu.

▲ Zwycięski krój Milosz - Damien Collot